Αρχείο των εξετάσεων

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
M.R.C.P.
M.R.I. ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
M.R.I. ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
M.R.I. ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ.
M.R.I. ΓΟΝΑΤΟΣ
M.R.I. ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
M.R.I. ΗΜΙΘΩΡΑΚΙΟΥ
M.R.I. ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ.
M.R.I.ΘΩΡΑΚΟΣ – ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ
M.R.I. ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
M.R.I. ΛΕΚΑΝΗΣ – ΙΣΧΙΩΝ
M.R.I. ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
M.R.I. ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ.
M.R.I. ΟΥΡΟΓΡΑΦΙΑΣ
M.R.I. ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ
M.R.I. ΠΟΔΟΚ/ΚΗ
M.R.I. ΣΥΡΙΓΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΩΚΤΟΥ
M.R.I. ΥΠΟΦΥΣΗΣ – ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ
M.R.I. ΩΜΟΥ
M.R.I. ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ
M.R.I. ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡ. – ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ
M.R.A. ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
M.R.A. ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
M.R.A. ΘΩΡΑΚΟΣ
M.R.A. ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ
M.R.A. ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
M.R.A. ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
M.R.A. ΤΡΑΧΗΛΟΥ
M.R.I. ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
M.R.I. ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
M.R.I. ΝΕΦΡΩΝ
M.R.I. ΑΓΚΩΝΑ
M.R.I. ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ ΕΚΑΣΤΟ
M.R.I. ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ
M.R.I. ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΑΣ
M.R.I. ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
M.R.I. ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
M.R.I. ΙΕΡΑΣ ΜΟΙΡΑΣ (ΙΕΡΟΛΑΓΩΝΙΩΝ)
M.R.I. ΚΑΡΔΙΑΣ
M.R.I. ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ
M.R.I. ΚΝΗΜΗΣ
M.R.I. ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
M.R.I. ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
M.R.I. ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ (ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ)
M.R.I. ΜΗΡΙΑΙΩΝ
M.R.I. ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
M.R.I. ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ
M.R.I. ΠΑΡΩΤΙΔΩΝ
M.R.I. ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ
M.R.I. ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ (-ΒΑΣΕΩΝ) ΚΡΑΝΙΟΥ
M.R.I. ΤΡΑΧΗΛΟΥ
M.R.I. ΓΕΦΥΡΟΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΩΝ ΓΟΝΙΩΝ
M.R.I. ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
Ασφαλιστικές Καλύψεις

(ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
(ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
(ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ) Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.
ALPHA ΔΙΑΓΝΩΣΗ (TCN)
EUROMEDICA
LA VIE ASSURANCE (TCN)
MEDISYSTEM
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΠΑΔ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΛΗ ΟΠΑΔ
Ι.Κ.Α.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΟΣ
Ο.Γ.Α.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τ.Ε.Β.Ε.
Τ.Σ.Α.Υ.
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ
Ν.Α.Τ.
ΤΑΠΟΤΕ
Δ.Ε.Η.