ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μελέτη χωρίς καθετηριασμό, με ή και χωρίς έγχυση σκιαγραφικού τόσο του αρτηριακού όσο και του φλεβικού δικτύου και ξεχωριστά και ταυτόχρονα, στηρίζεται στην μελέτη της ροής των αγγείων όπου μετά την λήψη πολλαπλών τομών γίνεται ανασύνθεση των εικόνων και απεικονίζονται τα αγγεία, όπως στην ψηφιακή αγγειογραφία. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι δεν αποτελεί αιματηρή μέθοδο και εφαρμόζεται χωρίς καμία αντένδειξη.