ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χρησιμοποιεί τις ακολουθίες λευκού αίματος και δεν είναι απαραίτητη η χρήση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού. Η πιο πρόσφατη μέθοδος σε αρχόμενο στάδιο ευρείας εφαρμογής. Είναι ένα ταχέως εξελισσόμενο πεδίο. Σήμερα η κλινική εφαρμογή της μεθόδου περιορίζεται σε εξειδικευμένα κέντρα με κύριες ενδείξεις:
Ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων.
Εκτίμηση στεφανιαίων ανευρυσμάτων.
Έλεγχο βατότητας αορτοστεφανιαίων παρακάμψεων.
Αποκλεισμό σημαντικής στεφανιαίας νόσου σε επιλεγμένους ασθενείς.