ΤΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ

Τα σκιαγραφικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι ουσίες με παραμαγνητική ιδιότητα και το κύρια χρησιμοποιούμενο είναι το άλας του γαδολινίου με διμεγλουμίνη (Gd DTPA). Ουσίες για τις οποίες στη διεθνή βιβλιογραφία δεν έχει αναφερθεί σημαντικός αριθμός περιστατικών με αλλεργικές αντιδράσεις.