ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

- Αντενδείκνυται απόλυτα σε καρδιακό βηματοδότη και σε ύπαρξη αδρανούς βηματοδότη αν και έχουν αρχίσει να γίνονται πειραματικές μελέτες ώστε και οι ασθενείς με βηματοδότη να μπορούν να κάνουν την εξέταση.

- Μεταλλικά clips λόγο περιεκτικότητας σε νικέλιο, ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόβλημα από μικρή αλλαγή της θέσης τους μέσα σε ευγενή όργανα.

- Επίσης εμφυτευμένα αντικείμενα, όπως προθέσεις ισχίου (παλαιές) σχετική αντένδειξη για την εξέταση.

- Όλες οι τεχνητές καρδιακές βαλβίδες μπορούν να μελετηθούν με Μαγνητικό Συντονισμό εκτός από τις παλιές Star - Edwards 6000 που είναι ισχυρά σιδηρομαγνητικές.

- Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται για προθέσεις μη σίδηρο μαγνητικά υλικά που είναι ακίνδυνα.

- Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες βλαπτικές επιδράσεις από Μαγνητικό Συντονισμό στον ανθρώπινο οργανισμό.