1. Μαγνητικός συντονισμός του πυρήνα του ατόμου

(N.M.R.)

Οι αρχές στις οποίες στηρίζεται το φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού ήταν γνωστές στους επιστήμονες (φυσικοί και χημικοί) από την δεκαετία του ’40. Δύο ανεξάρτητες ομάδες (Alex Block και Edward Purcell) του πανεπιστημίου του Harvard εργάστηκαν ταυτόχρονα στο φαινόμενο της μαγνητικής διέγερσης του πυρήνα του ατόμου και βραβεύτηκαν με το Nobel Φυσικής το 1952. Το 1977 ανακοινώθηκαν οι πρώτες εικόνες ανθρωπίνου σώματος σε υπεραγώγιμο μαγνήτη. Η εφαρμογή του N.M.R. στην ιατρική έγινε εφικτή με την σύγχρονη πρόοδο και την ανάπτυξη της επιστήμης των υπολογιστών.