4. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ.

- Αντενδείκνυται απόλυτα σε καρδιακό βηματοδότη και σε ύπαρξη αδρανούς βηματοδότη αν και έχουν αρχίσει να γίνονται πειραματικές μελέτες ώστε και οι ασθενείς με βηματοδότη να μπορούν να κάνουν την εξέταση.

- Μεταλλικά clips λόγο περιεκτικότητας σε νικέλιο, ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόβλημα από μικρή αλλαγή της θέσης τους μέσα σε ευγενή όργανα.

- Επίσης εμφυτευμένα αντικείμενα, όπως προθέσεις ισχίου (παλαιές) σχετική αντένδειξη για την εξέταση.

- Όλες οι τεχνητές καρδιακές βαλβίδες μπορούν να μελετηθούν με Μαγνητικό Συντονισμό εκτός από τις παλιές Star – Edwards 6000 που είναι ισχυρά σιδηρομαγνητικές.

- Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται πλέον για προθέσεις μη σιδηρομαγνητικά υλικά που είναι ακίνδυνα για την εξέταση.

- Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες βλαπτικές επιδράσεις από Μαγνητικό Συντονισμό στον ανθρώπινο οργανισμό._

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΦΟΒΙΑΣ

- 5% των ασθενών

- οι πραγματικοί κλειστοφοβικοί δεν πλησιάζουν τον χώρο (η εξέταση γίνεται μόνο με παρέμβαση αναισθησιολόγου).

- Ανοιχτός μαγνήτης? : χρήση χαμηλού μαγνητικού πεδίου με αποτέλεσμα την μη αξιοπιστία της εικόνας και της διάγνωσης.


Για του υπόλοιπους:

- λεπτομερής ενημέρωση

- παρουσία φιλικού ή συγγενικού προσώπου στην εξεταστική αίθουσα

- χρήση συστήματος μουσικής

- συνομιλία με τον τεχνολόγο

- συστήματα καθρέφτη σε ορισμένα πηνία, ώστε να αισθάνεται ο ασθενής ότι έχει επαφή με τον έξω κόσμο.


Ασφαλής εξέταση για εγκύους μετά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.